Zapraszamy do kontaktu!


Wydawnictwo Misteria Walk
Aurelia Rutkiewicz
Palacza 41, Poznań
tel. 601-56-95-56


e-mail: biuro@misteriawalk.pl
www.misteriawakl.pl

Wydawnictwo MW należy do firmy Punkt Informacji Konsumenta
z siedzibą w Poznaniu. www.oferta.pik24.pl
Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny Tekst alternatywny
  • "Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"

    ~ Kartezjusz
  • "Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak pytać latarnię uliczną, co sądzi o pieskach"

    ~ Christoper Hampton
  • "Pisząc nie trzeba tak wyczerpywać przedmiotu, aby nic nie pozostało dla czytelnika. Nie chodzi wszako o to, aby ludzie czytali, ale aby myśleli"

    ~ Monteskiusz