Wykaz bibliotek - egzemplarz obowiązkowy

Wykaz bibliotek uprawnionych do otrzymywania bibliotecznych egzemplarzy obowiązkowych
I. Egzemplarz obowiązkowy ogólnopolski

po 2 egzemplarze:
 • Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 22
 • Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków

  po 1 egzemplarzu:
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin
 • Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. J. Matejki 32/38, 90-237 Łódź
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań, skr. poczt. 526
 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław
 • Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
 • Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
 • Książnica Pomorska im. S. Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk.
 • Biblioteka Uniwersytecka KUL, ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole
 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. J. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok

  II. Egzemplarz obowiązkowy regionalny

 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach, ul. ks. P. Ściegiennego 13, 25-033 Kielce
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. G. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny, ul. 1 Maja 5, 11-041 Olsztyn
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ul. B. Prusa 3, 60-819 Poznań
 • Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, skr. poczt. 170

  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania.
  Wykaz pochodzi bezpośrednio ze strony Biblioteki Narodowej.
  • "Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"

   ~ Kartezjusz
  • "Pytać pisarza, co sądzi o krytykach, to jak pytać latarnię uliczną, co sądzi o pieskach"

   ~ Christoper Hampton
  • "Każda znajdująca się tu książka, każdy tom, posiadają własną duszę. I to zarówno duszę tego, kto daną książkę napisał, jak i dusze tych, którzy tę książkę przeczytali i tak mocno ją przeżyli, że zawładnęła ich wyobraźnią."

   ~ Carlos Ruiz Zafón